ကိုဗစ်လုပ်ငန်းများအတွက် ဦးဇော်ဇော်၏ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းမှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ(၂)သန်းတန်ဖိုးရှိ ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများ ပြည်ပမှ ဝယ်ယူပြီး လှူဒါန်း

ကိုဗဈလုပငြနြးမွားအတှကြ ဦးဇောဇြောြ၏ဧရာဝတီဖောငဒြေးရှငြးမှ အမရေိကနြ ဒေါလြာ(၂)သနြးတနဖြိုးရှိ ဆေးရုံသုံးပဈစညြးမွား ပှညပြမှ ဝယယြူပှီး လှူဒါနြး

ကိုဗဈလုပငြနြးမွားအတှကြ ဧရာဝတီဖောငဒြေးရှငြးမှ အမရေိကနြ ဒေါလြာ(၂)သနြးတနဖြိုးရှိ ဆေးရုံသုံးပဈစညြးမွား ပှညပြမှ ဝယယြူရနြ စာခွုပခြွုပဆြိုလိုကပြှီဖှဈကှောငြး သိရပါတယြ။

ကိုဗဈ ကာကှယကြုသရေးအတှကြ လိုအပသြော ဆေးရုံသုံးကုတငြ (၁၂၅၀)၊ ICU/HDU ကုတငြ (၂၀၀)၊ ICU/HDU Monitor နှင့ြ Wireless Control System မွား၊ ဆေးရုံအဆောကအြဦအဖှဈ အသုံးပှုနိုငမြည့ြ Tent မွား၊ Liquid Oxygen Storage Tank (20 Tons) နှင့ြ ဆကစြပပြဈစညြးမွား၊ PPE နှင့ြ N95 Mask မွားကို ပှညပြနိုငငြံမွားမှ ဒေါလြာ(၂)သနြးဖိုး ဝယယြူတငသြှငြး သှားမညဖြှဈ ကှောငြးသိရပါတယြ။

ထိုကဲ့သို့ ဝယယြူရနြ AYA Bank နှင့ြ မကဈြမှနမြာအုပစြုမှ အမရေိကနဒြေါလြာ (၂)သနြးကို ဧရာဝတီဖောငဒြေးရှငြးသို့ ထပမြံလှူဒါနြးခဲ့ပှီး ဝယယြူတငသြှငြးပေးမည့ြ ကုမျပဏီမွားနှင့ြ စာခွုပခြွုပဆြိုခဲ့ပှီးဖှဈပါတယလြို့ ဖောငဒြေးရှငြးက သတငြးထုတပြှနထြားပါတယြ။

ကှိုတငဝြယယြူထားသော အခွို့ပဈစညြးမွားမှာ တဈပတအြတှငြး စတငရြောကရြှိလာမညြ ဖှဈပှီး ရကသြတျတပတြ (၃)ပတကြှာတှငြ မှာယူထားသော ပဈစညြးမွားအားလုံး ရောကရြှိလာမညြ ဖှဈကှောငြးသိရပါတယြ။

ဧရာဝတီဖောငဒြေးရှငြးသညြ ကိုဗဈအခကအြခဲကို ကွောလြှှားနိုငရြနအြတှကြ ကနွြးမာရေးနှင့အြားကစားဝနကြှီးဌာနဦးဆောငမြှုဖှင့ြ ကုတငြ(၁၀၀၀) နှင့ြ Test and Care ဧရာဝတီစငတြာကို ဆရာဝနြ၊ သူနာပှု၊ စတနော့ဝနထြမြး စုစုပေါငြး (၇၀၀)ကွောဖြှင့ြ ကှိုးပမြးဆောငရြှကလြကွရြှိပါတယြ။

zawgyi

ကိုဗဈလုပျငနျးမြားအတှကျ ဉီးဇောျဇောျ၏ဧရာဝတီဖောငျဒေးရှငျးမှ အမရေိကနျ ဒေါျလာ(၂)သနျးတနျဖိုးရှိ ဆေးရုံသုံးပစ်စညျးမြား ပွညျပမှ ဝယျယူပွီး လှူဒါနျး

ကိုဗဈလုပျငနျးမြားအတှကျ ဧရာဝတီဖောငျဒေးရှငျးမှ အမရေိကနျ ဒေါျလာ(၂)သနျးတနျဖိုးရှိ ဆေးရုံသုံးပစ်စညျးမြား ပွညျပမှ ဝယျယူရနျ စာခြုပျခြုပျဆိုလိုကျပွီဖွဈကွောငျး သိရပါတယျ။

ကိုဗဈ ကာကှယျကုသရေးအတှကျ လိုအပျသော ဆေးရုံသုံးကုတငျ (၁၂၅၀)၊ ICU/HDU ကုတငျ (၂၀၀)၊ ICU/HDU Monitor နှငျ့ Wireless Control System မြား၊ ဆေးရုံအဆောကျအဦအဖွဈ အသုံးပွုနိုငျမညျ့ Tent မြား၊ Liquid Oxygen Storage Tank (20 Tons) နှငျ့ ဆကျစပျပစ်စညျးမြား၊ PPE နှငျ့ N95 Mask မြားကို ပွညျပနိုငျငံမြားမှ ဒေါျလာ(၂)သနျးဖိုး ဝယျယူတငျသှငျး သှားမညျဖွဈ ကွောငျးသိရပါတယျ။

ထိုကဲ့သို့ ဝယျယူရနျ AYA Bank နှငျ့ မကျဈမွနျမာအုပျစုမှ အမရေိကနျဒေါျလာ (၂)သနျးကို ဧရာဝတီဖောငျဒေးရှငျးသို့ ထပျမံလှူဒါနျးခဲ့ပွီး ဝယျယူတငျသှငျးပေးမညျ့ ကုမ်ပဏီမြားနှငျ့ စာခြုပျခြုပျဆိုခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျလို့ ဖောငျဒေးရှငျးက သတငျးထုတျပွနျထားပါတယျ။

ကွိုတငျဝယျယူထားသော အခြို့ပစ်စညျးမြားမှာ တဈပတျအတှငျး စတငျရောကျရှိလာမညျ ဖွဈပွီး ရကျသတ်တပတျ (၃)ပတျကွာတှငျ မှာယူထားသော ပစ်စညျးမြားအားလုံး ရောကျရှိလာမညျ ဖွဈကွောငျးသိရပါတယျ။

ဧရာဝတီဖောငျဒေးရှငျးသညျ ကိုဗဈအခကျအခဲကို ကြောျလှှားနိုငျရနျအတှကျ ကနြျးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာနဦးဆောငျမှုဖွငျ့ ကုတငျ(၁၀၀၀) နှငျ့ Test and Care ဧရာဝတီစငျတာကို ဆရာဝနျ၊ သူနာပွု၊ စတေနာ့ဝနျထမျး စုစုပေါငျး (၇၀၀)ကြောျဖွငျ့ ကွိုးပမျးဆောငျရှကျလကြျရှိပါတယျ။